Vier keer lastenverlichting woningbezitter

15 september 2015 | Door redactie

Eigenwoningbezitters wachten vier mooie maatregelen: verzachtende sancties bij een aflossingsachterstand, wijziging van het overgangsrecht spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) én een dubbele vrijstelling fiscale partners en maatregelen bij tegengestelde belangen in de Wet waardering onroerende zaken.

De maatregel die is gericht op de aflossingsachterstand heeft betrekking op de annuïtaire aflossingseis die sinds 2013 van kracht is. Als er niet tijdig is voldaan aan deze eis, gaat de gehele aflossingsachterstand permanent naar box 3. Dit heeft tot gevolg dat er geen recht is op renteaftrek. Na aflossing wordt een eventuele nieuwe schuld ook in box 3 geplaatst. Volgens de nieuwe regels is de verplaatsing niet permanent. Hierdoor is er slechts tijdelijk geen recht op renteaftrek.

Foutje hersteld door aanpassing overgangsrecht

De aanpassing van het overgangsrecht is gericht op het herstellen van een foutje. Tot dit moment was het mogelijk om de vrijstelling voor de SEW en BEW te benutten zonder dat voor het vrijgestelde bedrag een vermindering plaatsvond van zowel de voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering resterende vrijstelling als de resterende box 3-vrijstelling. 

Een betere waardering van onroerende zaken

Verder kunnen fiscale partners per 1 januari 2016 bij het indienen van de aangifte een gezamenlijk verzoek doen op basis waarvan een uitkering uit onder andere een SEW en BEW voor de helft aan iedere partner toekomt. Vervolgens kan iedere partner voor zijn deel van de uitkering de vrijstelling benutten.

Belangen van derden gaan meetellen bij bezwaarprocedure

De laatste maatregel die gericht is op lastenverlichting heeft betrekking op de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De bezwaarprocedure uit deze wet beperkt zich op dit moment nog tot een geschil tussen u en de heffingsambtenaar. Voor andere belanghebbenden bij deze procedure is er op dit moment geen regelgeving aanwezig binnen de WOZ. U kunt hierbij denken aan belanghebbenden als de verhuurder en de huurder. Omdat er binnen de nieuwe regeling wel rekening wordt gehouden met de belangen van derden, verwacht het kabinet dat de waardebepaling van onroerende zaken verbeterd zal worden.