Voorjaarsnota: bv en dga duurder uit, minimumloon hoger

20 mei 2022 | Door redactie

Het kabinet draait de komende tijd flink aan de belastingknoppen om de gaten in de begroting te dichten. In de Voorjaarsnota staan plannen voor een flinke lastenverzwaring voor bv’s en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Tegelijkertijd gaan het minimumloon en de onbelaste reiskostenvergoeding eerder omhoog dan gedacht.

Hoewel het kabinet nog niet zo lang in het zadel zit, zijn er toch al flink wat tegenvallers om op te vangen. Dat zit ‘m onder meer in de compensatie voor box 3-gedupeerden. Maar er moet ook extra geld vrijgemaakt worden voor Defensie en voor het ophogen van de AOW-uitkering. Hoe het kabinet dat wil doen is nu vastgelegd in de zogeheten Voorjaarsnota 2022 (pdf), die inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het is een flink pakket aan maatregelen, waardoor het een soort Prinsjesdag in het voorjaar wordt. Dat is ook de bedoeling, aldus het kabinet, want nu heeft het parlement meer tijd om zich over de plannen te buigen. 

Winstgrens VPB omlaag, twee tarieven box 2

Een deel van de ingrepen is al eerder uitgelekt. Maar dat neemt niet weg dat de nota een flinke domper in petto heeft voor bv's en dga’s. Een groot deel van de miljardenrekening komt namelijk daar terecht. Allereerst wordt de winstgrens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) vanaf 2023 weer flink verlaagd. Sinds dit jaar betalen bv’s tot een winst van € 395.000 het lage VPB-tarief van 15%. Maar vanaf 2023 komt de grens op € 200.000 te liggen. Daarboven betalen ondernemingen dus het hoge tarief van 25,8% over de winst.
Dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang kunnen zich bovendien opmaken voor een lastenverzwaring in box 2 van de inkomstenbelasting. In die box betalen zij bijvoorbeeld belasting over een dividenduitkering. Nu is er nog één tarief in box 2, van 26,9%. Maar vanaf 2024 is het voorstel om twee tarieven te hanteren: tot een inkomen van € 67.000 is het 26% en daarboven is het 29,5%.

Versoberingen bij gebruikelijk loon en 30%-regeling

Ook wordt er gesleuteld aan de regeling voor het gebruikelijk loon van dga’s (toolbox). Dit is het salaris dat een dga in de loonaangifte moet opnemen voor zijn werkzaamheden. Nu mag een dga het gebruikelijk loon stellen op 75% van het loon van iemand uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dit is de ‘doelmatigheidsmarge’ van 25%. Het kabinet wil dat verlagen van 25% naar 15%. Dat betekent dat de dga een hoger gebruikelijk loon moet hanteren en daardoor meer belasting moet betalen in box 1.
Daarnaast komt er zoals verwacht een versobering van de expatregeling, ook wel bekend als de 30%-regeling. Als het aan het kabinet ligt gaat straks de expatregeling alleen gelden voor expats die minder dan de Balkenendenorm verdienen, dus dit jaar tot maximaal € 216.000.

Verhoging minimumloon start eerder

De Voorjaarsnota bevat niet alléén maar versoberingen. Om het koopkrachtverlies door de hoge inflatie voor vooral lage inkomens nog enigszins binnen de perken te houden is besloten om het minimumloon een jaar eerder dan het plan was te verhogen. Het minimumloon zou per 2024 in twee stappen met 7,5% omhoog gaan maar nu start de ophoging al in 2023. Volgend jaar komt er 2,5% bij, in 2024 nog eens 2,5% en in 2025 nog 2,32%. Ook wordt de onbelaste reiskostenvergoeding al in 2023 opgehoogd. In het coalitieakkoord was deze verhoging nog voor 2024 gepland, maar de Tweede Kamer heeft al verschillende keren aangedrongen op een eerdere invoering.  

Ingrepen in box 3, ouderenkorting en oudedagsreserve

Enkele andere maatregelen zijn:

  • De verhoging van het vrijgestelde vermogen voor box 3 naar € 80.000 wordt geschrapt. De vrijstelling blijft op € 50.650.
  • Vanaf 2023 is het voor ondernemers niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd een oudedagsreserve (verder) op te bouwen. Een bestaande oudedagsreserve (artikel) kan nog wel ‘op basis van de huidige regels worden afgewikkeld’, zo staat in de nota.
  • Bij de afbouw van de algemene heffingskorting gaat vanaf 2025 naast het inkomen in box 1 ook het inkomen in box 2 en box 3 meetellen.
  • De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting wordt teruggedraaid.
  • Het tarief in de overdrachtsbelasting voor onder meer bedrijfspanden gaat in 2023 verder omhoog naar 10,1%. In het coalitieakkoord was al afgesproken dat dit tarief van de huidige 8% in 2023 naar 9% zou gaan.