Voorjaarsnota raakt STAP-budget, box 3 en BOR

28 april 2023 | Door redactie

Na jaren waarin het Rijk ruimhartig de portemonnee heeft getrokken, wordt in de zogeheten Voorjaarsnota 2023 nu de nationale broekriem weer meer aangetrokken. Het kabinet vangt miljardentegenvallers op de begroting op met meevallers en een optelsom van heel veel kleinere ingrepen. Een grote wijziging is er ook: het STAP-budget verdwijnt.

Het kabinet kiest de week van Koningsdag om een hoop plannen de wereld in te sturen. Eerst is er al een uitgebreid pakket aan klimaatmaatregelen gelanceerd dat de CO2-reductie moet versnellen. En vandaag is het de beurt aan de Voorjaarsnota, die de actuele stand van zaken van het vaderlandse huishoudboekje weergeeft én laat zien waar er ingrepen nodig zijn.

Dekking nodig voor tegenvallers begroting

Vooraf was al aangekondigd dat het een ander soort Voorjaarsnota zou worden dan de afgelopen jaren. Toen was de overheid vooral bezig om het bedrijfsleven en burgers door de coronacrisis en de energiecrisis te loodsen, en zij ging daarbij niet bepaald krenterig te werk. Dit jaar trekt kasbeheerder Financiën de teugels weer meer aan, en moet er tegenover tegenvallers op de begroting ook financiële dekking staan.
Eén van die tegenvallers is de oplopende rente, waardoor het Rijk meer geld kwijt is aan de financiering van de staatsschuld: structureel € 2,5 miljard. Ook is er bijvoorbeeld extra geld nodig voor de opvang van asielzoekers. In de Voorjaarsnota zet het kabinet uiteen hoe het die tegenvallers wil opvangen, maar die plannen moeten ook nog de goedkeuring krijgen van het parlement. Daarbij is van belang dat er medio juni een nieuwe Eerste Kamer aantreedt, waarin de coalitie een stuk minder bankjes bezet dan op dit moment.

STAP-budget weg en ‘gratis’ kinderopvang later

Voor een deel kunnen de tegenvallers redelijk pijnloos worden opgevangen. Er zijn namelijk ook meevallers. En er is geld dat al wel opzij gezet is, maar nog niet is uitgegeven.
Maar daar blijft het niet bij, want het kabinet komt in de nota ook met meerdere structurele ingrepen. Eén van de meest in het oog springende maatregelen is het afschaffen van het STAP-budget met ingang van 2024. Met dit budget kunnen werknemers nu nog € 1.000 subsidie krijgen voor het volgen van een opleiding. Ook het plan om de kinderopvang bijna gratis te maken voor ouders wordt twee jaar naar achteren geschoven, naar 2027.

Ingrepen in box 3, LKV ouderen en vrijstelling BOR

Daarnaast leest de Voorjaarsnota (pdf) ook als een optelsom van minder ingrijpende maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld geen wijzigingen in de tarieven in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (VPB) aangekondigd. Een kleine greep:

  • De invoering van de heffing op basis van werkelijk rendement in box 3 van de inkomstenbelasting wordt verder uitgesteld. Dit systeem zou eigenlijk per 2026 ingaan, maar dat wordt op zijn vroegst 2027. Wel is het de bedoeling om verfijningen aan te brengen in de box 3-heffing die in de tussentijd als overbrugging geldt.
  • Het loonkostenvoordeel (LKV) dat werkgevers kunnen krijgen voor het in dienst nemen van ouderen verdwijnt met ingang van 2026.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet wordt aangepast. Eind juni komt hier meer uitleg over, maar het kabinet kondigt in de Voorjaarsnota al aan dat de vrijstelling boven een ondernemingswaarde van € 1,5 miljoen vanaf 2025 omlaaggaat. Tegelijkertijd zou er worden gesleuteld aan de bezits- en voortzettingseisen (infographic) voor het toepassen van de BOR.
  • Er komt vanaf 2024 één vrijstelling waarmee werkgevers onbelast een OV-abonnement kunnen verstrekken aan werknemers. Nu zijn hier nog twee regelingen voor.
  • De korting voor belastingplichtigen die hun voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting in één keer betalen verdwijnt vanaf 2024. In de VPB is deze betalingskorting al sinds dit jaar vervallen.

Een aantal onderwerpen zijn nog niet uitgewerkt in de Voorjaarsnota. Daar heeft het kabinet meer tijd voor nodig.