Voorschieten onbelaste reiskosten helpt niet

18 september 2012 | Door redactie

Het Belastingplan 2013 bevat een aparte ‘Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer’. Hierin staat dat u per 1 januari 2013 geen onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor woon-werkverkeer meer kunt geven. Dit jaar nog even een onbelaste reiskostenvergoeding geven voor woon-werkverkeer in 2013 is echter geen optie.

Woon-werkverkeer wordt in 2013 belast, omdat woon-werkverkeer vanaf dan als privékilometers worden aangemerkt. In het Belastingplan 2013 is een bepaling opgenomen die moet voorkomen dat werkgevers in 2012 nog een onbelaste reiskostenvergoeding geven voor woon-werkkilometers die werknemers in 2013 gaan maken. Vergoedingen en verstrekkingen voor woon-werkverkeer die tussen Prinsjesdag en 31 december 2012 worden uitgekeerd, moeten belast worden in het tijdvak waarin het woon-verkeer daadwerkelijk plaatsvindt.

Bij voorschot is reiskostenvergoeding alsnog belast in 2013

Geeft een werkgever zijn werknemers dit jaar een extra reiskostenvergoeding voor woon-werkkilometers die zij in 2013 gaan afleggen, dan moet de werkgever deze vergoeding alsnog als belast loon optellen bij het loon van de werknemer op het moment dat zij de woon-werkkilometers maken. Een vergoeding onder een andere noemer uitkeren, is ook geen optie. De werkgever moet immers iedere vergoeding onderbouwen; ook de reiskostenvergoeding. Een onbelaste reiskostenvergoeding voor 2013 in 2012 voorschieten, betekent dus dat het voordeel ervan in 2013 alsnog belast is.