Voorwaartse verliesverrekening aan banden

18 september 2018 | Door redactie

Bv's die verliezen willen verrekenen met toekomstige winsten, krijgen te maken met een beperking. Vanaf 2019 kunnen zij nog maar over zes boekjaren verliezen verrekenen, terwijl dat nu nog negen jaar is.

De beperking van voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB) was al aangekondigd in het regeerakkoord. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt nu dat deze beperking vanaf 2019 ingaat. Verliezen uit dat jaar kunnen dus uiterlijk tot het boekjaar 2025 worden verrekend (als het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar). De termijn voor het verrekenen van verliezen met winst uit het verleden blijft onveranderd: dit kan tot één boekjaar terug.

Inperking termijn in VPB en box 2

Met de maatregel wil het kabinet de aandacht verleggen van langdurig verlieslijdende ondernemingen naar winstgevende ondernemingen. Want: als een onderneming er in zeven jaar tijd geen winst weet te maken ‘roept dit twijfel op over haar levensvatbaarheid’, aldus het kabinet. De inperking van de termijn voor verliesverrekening geldt zowel voor de VPB als voor box 2. Ook daar gaat de termijn terug van negen naar zes jaar.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.