Voucher voor bijscholing na afstuderen

18 september 2014 | Door redactie

Mensen die ouder zijn dan dertig jaar kunnen in de toekomst ook gebruikmaken van collegegeldkrediet. Na hun afstuderen ontvangen bepaalde groepen studenten bovendien een tegemoetkoming in de vorm van een voucher. De voucher van zo’n € 2.000 kan gebruikt worden voor bijscholing na het afstuderen.

Om een leven lang leren te stimuleren, introduceert het kabinet vanaf studiejaar 2017/2018 collegegeldkrediet voor dertigplussers. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (pdf) die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Het zogenoemde 'levenlanglerenkrediet' is beschikbaar voor studenten van dertig jaar en ouder in het hbo en wo die een voltijd- of deeltijdopleiding volgen. Ook studenten die de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het mbo doen, hebben recht op het collegegeldkrediet. Het collegegeldkrediet houdt in dat studenten het verschuldigde collegegeld lenen. Per jaar kunnen ze maximaal vijf keer het wettelijke collegegeldbedrag lenen. Dit bedrag (inclusief rente) moet na de studie worden terugbetaald aan het opleidingsinstituut.

Voucher na afstuderen vijf tot tien jaar te gebruiken

Voltijdstudenten die in de periode 2015/2016-2018/2019 met hun bacheloropleiding beginnen, krijgen na hun afstuderen ook nog een voucher van zo’n € 2.000. Deze voucher kunnen ze vijf tot tien jaar na het afstuderen gebruiken voor (geaccrediteerde) bijscholing. De maatregel maakt deel uit van een wetsvoorstel dat een hervorming van de studiefinanciering regelt. Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 september 2015 in werking treedt. Het collegeldkrediet voor dertigplussers zal met ingang van studiejaar 2017/2018 worden ingevoerd.