Vrije ruimte niet meer maandelijks afrekenen

21 juli 2014 | Door redactie

Per 2015 hoeft u niet meer bij iedere aangifte loonheffingen te bepalen hoe de vergoedingen en verstrekkingen die u in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onderbrengt, zich verhouden tot de voor uw onderneming beschikbare vrije ruimte.

Als uw onderneming de werkkostenregeling (WKR) nu al toepast, moet u ieder aangiftetijdvak vaststellen hoe het met de vrije ruimte staat. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet u ook tussentijds 80% eindheffing afrekenen.
Met ingang van volgend jaar kunt u de afrekening in één klap na afloop van het kalenderjaar doen. Als u in 2015 méér dan 1,2% van het totale fiscale loon over 2015 aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte heeft ondergebracht, betaalt u in de eerste loonaangifte van 2016 in één keer 80% eindheffing over het meerdere. Dit is één van de maatregelen die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Meer hierover las u al in het bericht ‘Waarom gaat de vrije ruimte per 2015 naar 1,2%?’.

Geen drie methoden voor afrekening meer nodig

De noodzaak voor het aanhouden van de huidige drie verschillende methoden voor het afrekenen van de vrije ruimte komt door de nieuwe maatregel te vervallen. Voor de afrekening hoeven werkgevers zich gedurende het jaar ook niet meer te baseren op het fiscale loon van het vorige kalenderjaar. Het blijft natuurlijk wel verstandig om – met behulp van de loonsom van vorig jaar – door het jaar heen een vinger aan de pols van uw vrije ruimte te houden.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de ontwikkelingen in de werkkostenregeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!