Vrije ruimte WKR gaat per 2015 naar 1,2%

3 juli 2014 | Door redactie

Als uw onderneming werknemers een iPad wil geven, doet het er per 2015 niet langer toe hoeveel zij dat apparaat zakelijk gebruiken. De grens voor het onbelast uitdelen van tablets en andere computerapparatuur ligt per 2015 onder de werkkostenregeling (WKR) niet langer op 90% zakelijk gebruik. Als tegenprestatie gaat de vrije ruimte omlaag naar 1,2%.

Zoals al aangekondigd in het bericht ‘Voor 4 juli meer informatie over WKR en VAR’ geeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer via een brief (pdf) meer duidelijkheid over de toekomst van de werkkostenregeling. In zijn brief staat dat de WKR aanzienlijk vereenvoudigd wordt.

Tablet verstrekken voor het werk kan altijd onbelast

Het onderscheid in de fiscale behandeling van computers, tablets en smartphones komt te vervallen. Als een werknemer een tablet nodig heeft voor zijn werk, kan uw onderneming die verstrekken zonder dat de werknemer er belasting over moet betalen of de tablet van de vrije ruimte snoept. U hoeft bij apparatuur namelijk geen rekening meer te houden met het privévoordeel voor de werknemer.

Vrije ruimte gaat van 1,5% naar 1,2%

Om deze – en een aantal andere – vereenvoudigingen budgetneutraal te kunnen doorvoeren, gaat de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. De maatregelen worden uitgewerkt in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het is de bedoeling dat ze per 2015 van kracht worden. Dan moet de WKR voor alle werkgevers van toepassing worden.