Waar gaan de miljarden naartoe op Prinsjesdag?

Het kabinet gooit er ondanks het feit dat het demissionair is toch nog flink wat miljarden tegenaan op Prinsjesdag. Zo zal er € 6,8 miljard voor extra klimaatmaatregelen worden uitgetrokken en gaat er een half miljard naar de bestrijding van criminaliteit. Helaas gaan we er volgend jaar weinig tot niets op vooruit qua koopkracht, sommige groepen gaan er zelfs op achteruit. Om de koopkracht op peil te houden steekt het kabinet daar € 220 miljoen in.

20 september 2021 | Door redactie

Het demissionaire kabinet zal voor 2022 op Prinsjesdag niet met nieuwe plannen komen, dit laat het over aan een volgend kabinet. Maar er waren vorig jaar al wel wat beloftes gedaan die nu moeten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het opzij zetten van geld voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. Door het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (€ 2 miljard maar waarvan er € 1 miljard al is/wordt uitgegeven) heeft het kabinet  echter wel wat speelruimte.

Sneller herstel economie dan verwacht

De economie herstelt sneller dan verwacht. Het Centraal Planbureau voorspelt volgend jaar een economische groei van 3,5% (dit jaar 3,9%), er zijn meer vacatures dan werklozen en het aantal faillissementen is historisch laag geeft demissionair minister Hoekstra van Financiën aan.
Het grootste bedrag dat het kabinet volgend jaar zal uitgeven gaat naar het klimaat. Dit gaat vooral om subsidies voor de stimulering van elektrisch rijden en om huizen te isoleren. Het kabinet gaat de komende tien jaar € 100 miljoen per jaar in woningbouw investeren. 

Halvering van begrotingstekort in 2022

Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 5,4%. Dit tekort ruimschoots komt waarschijnlijk volgend jaar  op 2,3% uit. Deze halvering komt onder meer doordat het kabinet volgend jaar minder hoeft uit geven aan coronasteun voor ondernemingen.
De cao-lonen stijgen dit jaar gemiddeld met 2%. Volgend jaar is de verwachting dat dit 2,2% wordt.
Meer over de plannen die waarschijnlijk bekend worden gemaakt op Prinsjesdag vindt u hier.