Waarom gaat de vrije ruimte per 2015 naar 1,2%?

4 juli 2014 | Door redactie

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) daalt per 2015 naar 1,2% van de fiscale loonsom. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de vijf maatregelen ter vereenvoudiging van de WKR budgetneutraal blijven. Wat krijgt u hiervoor terug?

Zoals u in het bericht ‘Vrije ruimte WKR gaat per 2015 naar 1,2%’ al kon lezen, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs een rijtje vereenvoudigingsmaatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd die hij per 1 januari 2015 in de werkkostenregeling wil doorvoeren. De werkkostenregeling wordt per die datum ook verplicht voor alle werkgevers. Op Prinsjesdag (dinsdag 16 september) wordt het exacte wetsvoorstel bekendgemaakt.

Vijf vereenvoudigingen in de werkkostenregeling

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen de overheidsinkomsten niet in gevaar brengen, daalt de vrije ruimte per 2015 van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Hieronder vindt u de vijf vereenvoudigingen in een notendop:

 1. Beperkt noodzakelijkheidscriterium
  Het eerder voorgestelde noodzakelijkheidscriterium (zie het bericht ‘Door noodzakelijkheidscriterium minder regels?’ wordt (voorlopig) beperkt tot gereedschappen en computers, telefoons en verwante apparatuur. Dat betekent dat uw onderneming deze aan werknemers kan verstrekken zonder rekening te houden met een eventueel privévoordeel, op voorwaarde dat ze het apparaat ook zakelijk gebruiken.
 2. Vrijstelling voor werkplekgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen
  In de werkkostenregeling kunnen bedrijfsmiddelen die de onderneming ter beschikking stelt, nu vaak onbelast blijven, terwijl vergoeding en verstrekking van hetzelfde middel belast moet worden. Een aantal werkplekgerelateerde zaken worden echter ook onbelast bij vergoeding of verstrekking. Hiervoor komt een nieuwe gerichte vrijstelling. Deze geldt bijvoorbeeld bij werkkleding en arbovoorzieningen.
 3. Vrijstelling voor personeelskorting
  De fiscale regeling voor 20% onbelaste personeelskorting die in de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestaat, verhuist mee naar de WKR door de invoering van een gerichte vrijstelling voor personeelskorting.
 4. Vrije ruimte één keer per jaar afrekenen
  U hoeft in de toekomst nog maar één keer per jaar vast te stellen of en in hoeverre uw onderneming de vrije ruimte heeft overschreden. U hoeft dit niet meer ieder aangiftetijdvak te toetsen en af te rekenen, maar doet dit in één keer na afloop van het kalenderjaar. U doet de aangifte en betaling in het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar.
 5. Vrije ruimte per concern
  Door de invoering van een nieuwe concernregeling kunnen verschillende ondernemingen die onder hetzelfde moederbedrijf vallen een gezamenlijke vrije ruimte aanhouden. Dat maakt het afrekenen een stuk eenvoudiger, vooral als er veel werknemers zijn die voor verschillende werkmaatschappijen werken.