Wanneer gaan de maatregelen uit het regeerakkoord in?

19 december 2017 | Door redactie

De meeste personeelsmaatregelen uit het regeerakkoord treden pas in 2020 in werking. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Het lukt de werkgevers- en werknemersorganisaties niet om een allesomvattend akkoord te bereiken over de wijzigingen op de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Om toch het gesprek hierover aan te gaan en wetswijzigingen te kunnen doorvoeren, worden de belangrijkste personeelsmaatregelen uit het regeerakkoord opgedeeld in vijf routes:

Compensatie van de transitievergoeding krijgt voorrang

Het kabinet geeft voorrang aan het wetsvoorstel dat een compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige zieke werknemers moet regelen. De minister vindt het belangrijk dat de onduidelijkheid voor werkgevers en werknemers op dit punt zo snel mogelijk wordt weggenomen. Ook hoopt hij met het wetsvoorstel een einde te maken aan zogenoemde slapende dienstverbanden.