Wat is er met de plannen van Prinsjesdag en het Regeerakkoord 2017 gebeurd?

3 september 2018 | Door redactie

Ieder jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe plannen die het jaar daarop of in latere jaren hun beslag moeten krijgen. Maar deze plannen moeten dan natuurlijk nog wel worden goedgekeurd door de beide Kamers. Hoe is het verder gegaan met de fiscale plannen van Prinsjesdag 2017 en het Regeerakkoord?

Over een aantal dagen worden tijdens Prinsjesdag 2018 de nieuwe plannen voor 2019 bekendgemaakt en gepresenteerd. Maar wat is er gebeurd met de plannen van 2017? Het kan geen kwaad om eens terug te blikken op de plannen van Prinsjesdag 2017, maar ook die van het regeerakkoord mogen we natuurlijk niet vergeten. Wat daarvan is doorgegaan, eventueel doorgeschoven naar een later jaar of gewoon niet is doorgegaan. 

Prinsjesdagplannen of regeerakkoordplannen die in 2018 in werking zijn getreden

  • Aanpassing van de vermogensrendementsheffing.
  • Eigenwoningforfait weer terug voor afgeloste of bijna afgeloste hypotheekschulden (Hillen-regeling).
  • Terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting in regeerakkoord.
  • De inkeerregeling zou voor iedereen geschrapt worden, maar dat is alleen gebeurd voor buitenlandsituaties (later aangepast).
  • Latere aanpassing: Multiplier culturele instellingen; de verhoogde aftrek die geldt in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen wordt structureel (deze zou eerst nog tot 2019 gelden).
  • Latere aanpassing: Schenkbelasting bij huwelijk of samenleving; er is geen schenkbelasting verschuldigd bij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen.
  • Tarief innovatiebox naar 7% (was tot en met 2017 5%).
  • Afschaffing BTW-landbouwregeling

Prinsjesdagplannen of regeerakkoordplannen die in 2019 in werking moeten treden