Wat is er opgenomen in het pakket Belastingplan 2022?

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de wetsvoorstellen die waarschijnlijk in het pakket Belastingplan 2022 zijn opgenomen. De uit deze wetsvoorstellen voortvloeiende maatregelen zijn ook kort aangegeven.

28 juni 2021 | Door redactie

Op Prinsjesdag, dat dit jaar op 21 september plaatsvindt, komen ieder jaar de fiscale plannen voor het jaar erop naar buiten. Het kabinet heeft nu al een overzicht van deze plannen (pdf) bekendgemaakt. In het overzicht zijn de te verwachten wetsvoorstellen en de daaruit voortvloeiende maatregelen opgenomen.

Zes zekere wetsvoorstellen en drie nog in te dienen wetsvoorstellen

Het pakket Belastingplan 2022 zal waarschijnlijk bestaan uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022
 2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022
 3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen
 4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing
 5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
 6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

Daarnaast zullen nog de volgende fiscale wetsvoorstellen volgen:

 1. Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (zomer 2021)
 2. Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (september 2021)
 3. Wetvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (winter 2021/2022)

Uit voorstellen voortvloeiende maatregelen

De specifieke maatregelen die voortvloeien uit de diverse wetsvoorstellen zijn ook al opgenomen in het overzicht. Voor het wetsvoorstel Belastingplan 2022 gaat het voor ondernemers dan om de volgende maatregelen:

 • vrijstelling voor de subsidie vaste lasten en subsidie financiering vaste lasten voor startende mkb-ondernemingen;
 • verhoging van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling in verband met de coronasteunpakketten;
 • introductie van gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten;
 • het fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken ten behoeve van het stimuleren van innovatie;
 • temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting;
 • aanscherping CO2- schijfgrenzen en tarieven BPM voor de jaren 2022 - 2025 in verband met autonome vergroening;
 • voorkoming van mogelijk dubbele belastingheffing bij energieopslag.

Overige fiscale maatregelen

Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 kan de ondernemer het volgende verwachten:

 • wijzigingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede op het terrein van overlijden van één van de partners;
 • verduidelijken precieze berekenwijze achterliggende parameters voor box 3 (geen materiële wijziging);
 • herstel van technische nalatigheden van de Wet aanpassing box 3;
 • vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling;
 • vereenvoudiging éénloketsysteem in de BTW voor e-commerce.

Het wetsvoorstel voor de toeslagen bevat grotendeels goedkeuringen voor de compensatieregelingen en kwijtscheldingen. De andere wetsvoorstellen zijn specifieke regelingen.