Wat kunt u verwachten met Prinsjesdag?

8 augustus 2016 | Door redactie

Op de derde dinsdag van september presenteert het kabinet het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer. Maar voor die tijd zijn er vaak al heel wat maatregelen uitgelekt. Wat zijn de belastingmaatregelen die nu al bekend zijn?

Op dinsdag 20 september 2016 is het weer zover: Prinsjesdag. Het kabinet presenteert dan haar plannen voor 2017. Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren zijn er al meerdere maatregelen uitgelekt. Op fiscaal gebied gaat het dan om:

Vennootschapsbelasting

  • Uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
  • Aanpassing van de tariefschijf door aanpassing van het pensioen in eigen beheer.
  • Aanpassing van de innovatiebox.
  • Aanpassing van de renteaftrekbeperking artikel 10 en 15ad Wet VPB.
  • Aanpassing vrijstelling zeehaven.

Inkomstenbelasting

Successiewet

Aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, waardoor indirecte belangen niet meer onder de regeling vallen.

Overig

  • Invoering van een vast tarief energiebelasting voor laadpalen met een zelfstandige verbinding met het elektriciteitsnet.
  • Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening die de heffing van belasting regelt bij de automatische uitwisseling van gegevens over grensoverschrijdende rulings en afspraken over verrekenprijzen.
  • Aanpassing van de verhuurderheffing uitbreidingsvrijstelling voor zogenaamde slechte wijken.
  • Aanpassing Wet toezicht trustkantoren.
  • Aanpassing aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.