Wat regelt de Voorjaarsnota 2023 nog niet?

1 mei 2023 | Door redactie

De Voorjaarsnota, die eind april aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, neemt alvast een beleidsmatig aanloopje naar Prinsjesdag. Een aantal onderwerpen zijn echter nog niet uitgewerkt. Om welke ‘losse eindjes’ gaat het?

Er zijn een aantal fiscale onderwerpen die in de Voorjaarsnota 2023 wel worden aangestipt, maar waarvan de concrete uitwerking nog niet rond is. Zo is het kabinet nog druk met het geleidelijk definitief invullen van de aanpak van ongewenste belastingconstructies. Die moet uiteindelijk € 550 miljoen opleveren.

Versimpeling van het belastingstelsel

Ook aan de verdere versimpeling van het belastingstelsel wordt nog gewerkt. Daarbij kijkt het kabinet onder meer naar het afschaffen of omvormen van fiscale regelingen die een negatieve evaluatie hebben gekregen. In de Voorjaarsnota wordt in dat kader onder meer de vrij negatieve evaluatie van het verlaagde tarief in de BTW genoemd. In de aanloop naar Prinsjesdag wordt bekeken wat hiermee gebeurt.
Een soortgelijk verhaal geldt voor de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Die is op onderdelen ook negatief geëvalueerd. Het kabinet zal ook voor deze regeling op Prinsjesdag reageren op de evaluatie en uiteenzetten welke vervolgstappen er komen.

Ingrepen en belastingrente VPB

Daarnaast zitten er mogelijk nog ingrepen in de vennootschapsbelasting (VPB) in het vat. In de Voorjaarsnota staat namelijk dat de internationale aanpak van belastingontwijking minder VPB-opbrengsten oplevert dan het kabinet had ingeboekt. Hier moet in de komende begroting ook een dekking voor gevonden worden.
Tot slot geeft de nota nog geen uitsluitsel over het tarief voor belastingrente in de VPB. Aanvankelijk zou dit stijgen van 8% naar 10,5%. Maar het kabinet heeft die verhoging voorlopig uitgesteld, mede met het oog op de besluitvorming rond de Voorjaarsnota.