Wat staat er in de begroting van SZW?

17 september 2015 | Door redactie

Op Prinsjesdag 2015 maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) haar begroting voor 2016 bekend. In die begroting komen diverse beleidsplannen aan bod die voor u van belang kunnen zijn.

In het nieuwsartikel ‘Overzicht HR-maatregelen Prinsjesdag’ heeft u al kunnen lezen wat de belangrijkste plannen zijn voor u als HR-professional. Maar de begroting van SZW bevat nog meer relevante maatregelen:

  • Dit najaar ontvangt de Tweede Kamer een verkennende notitie voor aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De wet heeft als doel alle werknemers een eerlijk minimumloon te garanderen en richt zich op zaken als het minimumjeugdloon.
  • Het kabinet stelt € 182 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van de sectorplannen in 2016. Deze plannen moeten bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid.
  • Ook volgend jaar blijft het actieplan 50pluswerkt van kracht. Het plan dat ouderen ondersteunt bij hun zoektocht naar werk zorgt onder andere voor scholingsvouchers, trainingen om te leren netwerken en plaatsingsbonussen voor intermediairs. Maar niet alleen ouderen hebben het lastig: ook de aanpak jeugdwerkloosheid loopt door in 2016.
  • Gezond en veilig werken krijgt veel aandacht, onder meer van Inspectie SZW, door initiatieven als gezondenveiligwerkt.nl en de SZW-campagne tegen psychosociale arbeidsbelasting en het wetsvoorstel dat de Arbowet moet wijzigen.
  • Het kabinet wil dat werknemers in de Europese Unie (EU) gelijk loon krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek. Hiervoor zijn nieuwe Europese afspraken nodig. Zo gaat het kabinet zich inzetten voor aanpassing van de Europese Detacheringsrichtlijn.
  • Dit jaar worden ook nog de plannen voor het nieuwe pensioenstel verder uitgewerkt en verschijnt er een wet die de regels rondom de verzekering van WGA-lasten moet aanpassen.