Wat staat non-profitorganisaties te wachten op Prinsjesdag?

Op 18 september 2018 is het weer Prinsjesdag. Op die dag maakt het kabinet de begrotingen en fiscale plannen voor volgend jaar bekend. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor uw non-profitorganisatie. Met welke plannen moet u volgend jaar onder andere rekening houden?

12 september 2018 | Door redactie

Volgende week dinsdag is het weer Prinsjesdag en maakt het kabinet de nieuwe tarieven en regels bekend. Een groot deel van de maatregelen is al eerder aangekondigd in het regeerakkoord. Ook voor non-profitorganisaties gaat er het nodige veranderen.

Wijzigingen 2019

De onderstaande fiscale wijzigingen zitten er voor 2019 in ieder geval aan te komen:

  • Vrijwilligersvergoeding: de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van € 1.500 naar € 1.700 per kalenderjaar.
  • Fiets van de zaak: per 2020 komt er een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het moet daardoor eenvoudiger en aantrekkelijker worden voor uw organisatie om een fiets ter beschikking te stellen. 
  • Werkkostenregeling (WKR): naar aanleiding van de evaluatie zal de WKR op bepaalde punten wijzigen.
  • BTW-tarief: het lage BTW-tarief gaat van 6% naar 9%.
  • Kleine ondernemersregeling (KOR): per 2020 komt er een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling die gaat gelden voor alle rechtsvormen, dus ook voor stichtingen en verenigingen.
  • Sportvrijstelling BTW: de BTW-vrijstelling voor sportbeoefeningsdiensten (niet-winstbeogend) gaat ook gelden voor niet-leden.
  • Vennootschapsbelasting (VPB): het tarief wordt in stappen verlaagd. Het tarief van de VPB gaat in 2019 voor winsten tot € 200.000 omlaag van 20% naar 19%, voor winsten boven de € 200.000 wordt het tarief 24% (is nu 25%).
  • Verliesverrekening VPB: de voorwaartse verliesrekening gaat van 9 naar 6 jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft 1 jaar.
  • Verhuurderheffing: deze heffing voor corporaties gaat omlaag. De verlaging is afhankelijk van de verduurzaming van de woningvoorraad.
  • Inkomstenbelasting: het aftrektarief in de inkomstenbelasting (dus ook de giftenaftrek) wordt per 2020 gelijkgetrokken met het aftrektarief voor de hypotheekrente. Vanaf 2020 wordt het aftrektarief jaarlijks met 3%-punt afgebouwd. Uiteindelijk moet er een basistarief komen van 36,93%.

Belastingplannen definitief

Op Prinsjesdag volgen er mogelijk nog meer maatregelen. Uiteindelijk moet de belastingplannen nog langs de Tweede en Eerste Kamer voordat ze definitief zijn. Het is dus goed mogelijk dat de plannen nog op bepaalde punten zullen wijzigen.

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten