Wat zit er in het koffertje op Prinsjesdag 2012?

18 september 2012 | Door redactie

Vandaag presenteert het kabinet tijdens Prinsjesdag 2012 onder meer de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013. Het is altijd weer afwachten welke nieuwe plannen het kabinet daarin opneemt. Toch zal het dit jaar allemaal niet nieuw zijn. Het merendeel van de plannen is namelijk al opgenomen in het Lenteakkoord dat in mei dit jaar is gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Het Lenteakkoord was nodig om het begrotingstekort in 2013 weer terug te brengen naar 3%. Veel van de maatregelen uit dat akkoord zullen dan ook terug te vinden zijn in het Belastingplan 2013. Rendement verstuurt later vandaag een nieuwsbrief over Prinsjesdag 2012 met de exacte uitwerking van deze plannen. Hieronder treft u vast een overzicht van de maatregelen die u naar verwachting zult terugzien: 

Belastingen

 • Op 1 oktober 2012 stijgt de BTW van 19% naar 21%.
 • Het lage BTW-tarief verandert niet en blijft dus 6%.
 • Podiumkunsten vallen sinds 1 juli 2012 weer onder het lage BTW-tarief van 6%.
 • Geen inflatiecorrectie voor belastingschijven.
 • Vanaf 2013 mag u woon-werkverkeer niet langer onbelast vergoeden. Dat geldt zowel voor de vergoeding van het openbaar vervoer als voor het gebruik van de auto van de zaak.
 • Zakelijke reizen (zoals dienstreizen) mag u dan nog wel onbelast vergoeden (openbaar vervoer of € 0,19 per kilometer).
 • Vertrekbonussen die hoger zijn dan € 531.000 worden extra belast. Over het meerdere betaalt uw onderneming dan een speciaal belastingtarief van 75%.
 • Roken en drinken wordt duurder. De accijns op sigaretten stijgt met € 0,35, die op shag met € 0,60. Ook de accijns van bier, wijn en sterke drank gaat omhoog met respectievelijk 10, 15 en 6%.
 • Extra heffingen op aardgas, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en eurovignet.
 • Verdubbeling bankenbelasting.

Zorg

 • Het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorg gaat in 2013 omhoog naar € 350.
 • Enkele vergoedingen, zoals die van de rollator, verdwijnen. Voor sommige hulpmiddelen (zoals gehoortoestellen) komt er een extra eigen bijdrage.
 • Ook voor ziekenhuisopname komt er een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag.
 • Onderzoek norminkomens medisch specialisten.
 • € 150 miljoen minder bezuinigen op PGB.
 • Eigen bijdrage GGZ gedeeltelijk teruggedraaid.

Sociaal beleid

 • De AOW-leeftijd gaat in 2013, 2014 en 2015 elk jaar met een maand omhoog, daarna met twee maanden en vanaf 2019 met drie maanden. De AOW-leeftijd komt daarmee in 2019 op 66 jaar, in 2023 op 67 jaar. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting
 • De doorwerkbonus verdwijnt vanaf 2013.
 • Maximum aan ontslagvergoeding.
 • Werkgevers betalen het eerste half jaar de WW-uitkering van ex-werknemers.
 • Er komt een wettelijke regeling voor ontslagprocedures van vaste werknemers.
 • De kinderbijslag wordt bevroren in 2013 en 2014.
 • Heeft een gezin een verzamelinkomen van meer dan € 118.000, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

Woningmarkt

 • Vanaf 1 januari 2013 is voor starters de betaalde rente alleen aftrekbaar voor hypotheken die binnen dertig jaar volledig worden afgelost.
 • Voor bestaande hypotheken verandert er niets.
 • Op termijn wordt het verkrijgen van een hypotheek hoger dan de waarde van het huis (voor financiering van bijvoorbeeld kosten koper) onmogelijk.
 • Huurders met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 krijgen een huurstijging van 1% bovenop de inflatie. Voor inkomens boven € 43.000 was al een extra verhoging van 5% afgesproken. Die verhoging blijft gehandhaafd.
 • De overdrachtsbelasting blijft permanent 2%.

Overig

 • Afschaffing dierenpolitie.
 • € 200 miljoen extra voor natuurbeleid.
 • Prestatieonderwijs van de baan.
 • Minder bezuinigingen passend onderwijs.
 • Niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.
 • Geen doorgang Wet Werk naar Vermogen.
 • Voetbalclubs moeten aan de inzet van politie meebetalen.