Welke fiscale maatregelen te verwachten op Prinsjesdag 2023?

11 mei 2023 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft van staatssecretaris Van Rij van Financiën de tweede Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda ontvangen. Hierin is het pakket voor het Belastingplan 2024 opgenomen dat bestaat uit vijf wetsvoorstellen. Wat is er, voor zover nu bekend, allemaal te verwachten aan fiscale veranderingen op Prinsjesdag 2023?

Het pakket Belastingplan 2024 voor Prinsjesdag bestaat uit vijf wetsvoorstellen: Belastingplan 2024, Belastingplan Caribisch Nederland 2024, wetsvoorstel vastgoedmaatregel in het fbi-regime en aanpassing van het fgr en de vbi, wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen en wetsvoorstel versterking aanpak dividendstripping. Ook zijn er nog wat wetsvoorstellen aangekondigd waaronder over de Fiscale Verzamelwet 2025 en de Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling. Ook over de toekomst van box 3 volgt nog een voorstel.

Fiscale maatregelen Prinsjesdag 2023

De volgende maatregelen zijn voor Prinsjesdag 2023 te verwachten:

 • Er komen een aantal verfijningen van box 3 in de inkomstenbelasting (IB).
 • De betalingskorting voor de IB wordt afgeschaft.
 • De doorschuifregeling bij ontbinding wordt met terugwerkende kracht aangepast, speciaal voor ondernemingsverliezen.
 • In de Wet excessief lenen (V&A) worden aanpassingen opgenomen als een conserverende aanslag wordt ingevorderd wanneer de belastingplichtige na emigratie bovenmatig leent en over het verdelen van het maximumbedrag bij het einde van een fiscaal partnerschap.
 • Verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR).
 • De vrijstelling in de BOR (infographic) wordt vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot € 1,5 miljoen en 70% over het meerdere.
 • De 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR (verdiepingsartikel) wordt afgeschaft.
 • Keuzevermogen valt pas onder de BOR of een DSR als dit in de onderneming wordt gebruikt.
 • De toegang tot de BOR of DSR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% (met uitzondering van preferente aandelen die in het kader van bedrijfsopvolging zijn uitgegeven en met behoud van de huidige verwateringsregeling);
 • De bezitseis en voortzettingseis bij de BOR worden versoepeld.
 • Constructies ten aanzien van de BOR worden aangepakt.
 • Er komt een aanpak van vastgoedaandelentransacties met overgangsrecht.
 • De minimumkapitaalregel interne treasury (renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars) wordt aangepast en het percentage gaat omhoog  naar 9,4%.
 • De herinvesteringsreserve voor stoppersregelingen wordt verruimd.
 • Er volgen nog enkele aanpassingen in de energiebelasting, BPM en MRB.