Welke wetten staan er voor 2017 op de agenda?

8 augustus 2016 | Door redactie

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft voor het zomerreces bij de Eerste Kamer aangegeven welke vertraagde wetsvoorstellen per 1 januari 2017, na het zomerreces, of in de eerste helft van 2017, in werking zullen treden.

Vorig jaar heeft de regering een lijst opgesteld met wetsvoorstellen die de Eerste en de Tweede Kamer in de tweede helft van 2015 moesten afhameren. Dat de politici hier niet in alle gevallen in geslaagd zijn, blijkt uit de recent gepubliceerde lijst (pdf) met vertraagde wetsvoorstellen. Deze voorstellen zal de Eerste Kamer voor het einde van 2016 afhameren, voor zover dit nog niet gedaan is. Daarnaast zijn er nu al wat fiscale plannen bekend die op Prinsjesdag gepresenteerd zullen worden.

Wijzigingen in het jaarrekeningenrecht

Wijzigingen in onder andere het pensioenrecht en octrooirecht