Welke wetten voor 2016 staan nu al op stapel?

14 september 2015 | Door redactie

Op Prinsjesdag krijgt de Tweede Kamer de Rijksbegroting en de Miljoenennota gepresenteerd die voor het einde van het jaar moeten worden afgehamerd. Daarnaast ligt er nog veel meer op het parlementaire bordje.

De Tweede en Eerste Kamer krijgen het bijzonder druk de komende maanden. Naast de maatregelen van Prinsjesdag 2015 moeten de kamerleden zich buigen over een waslijst van wetsvoorstellen, zoals blijkt uit de planning van de Tweede en Eerste Kamer (pdf). Er zijn heel wat maatregelen die per 2016 van kracht moeten worden. Houd er wel rekening mee dat deze data in een later stadium nog kunnen wijzigen.

Relevante wetswijzigingen per 2016

Hieronder vindt u de stand van zaken van de wijzigingen die voor u relevant kunnen zijn.

  • Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: bevat maatregelen die het aantrekkelijker moeten maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden. De Tweede Kamer is akkoord. De ministerraad heeft de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel uiterlijk 20 oktober 2015 te behandelen.
  • Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties:vervangt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers door een stelsel van modelcontracten. De Tweede Kamer is akkoord. De ministerraad heeft de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel uiterlijk 20 oktober 2015 te behandelen.
  • Wijziging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI): regelt het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van payrollers met werknemers die in vaste dienst zijn. De Tweede Kamer heeft het verzoek gekregen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. De Eerste Kamer zou het op 20 oktober 2015 moeten afhameren.
  • Wet algemeen pensioenfonds: introduceert een nieuw type pensioenfonds waarbij de werkgever zijn pensioenregeling kan onderbrengen. De Tweede Kamer heeft het verzoek gekregen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. De Eerste Kamer zou het uiterlijk op 20 december 2015 moeten afhameren.
  • Wet harmonisering instrumenten Participatiewet: zorgt voor het gelijktrekken van het voorzieningenpakket voor alle werknemers met een arbeidsbeperkingDe ministerraad heeft de Tweede Kamer verzocht om het voorstel uiterlijk 20 oktober 2015 te behandelen, zodat de Eerste Kamer er uiterlijk 20 december 2015 kan stemmen.

Meer wetsvoorstellen op Prinsjesdag

Als u op de hoogte wilt blijven van de maatregelen die op Prinsjesdag aan deze waslijst worden toegevoegd, kunt u zich gratis inschrijven voor de Prinsjesdag-nieuwsbrief. U ontvangt dan – nog voordat Prinsjesdag voorbij is – al het relevante nieuws in heldere taal in uw mailbox. Daarnaast vindt u op de themapagina Prinsjesdag 2015 het nieuws dat op Prinsjesdag de revue passeert.