Werk naar werk is belangrijk in sectorplannen

16 september 2014 | Door redactie

De komende tijd staan de sectorplannen in het teken van het bevorderen van werk naar werk en van werkloosheid naar werk. Sectoren die in hun sectorplannen omscholing en bijscholing centraal stellen, kunnen in de derde tranche van de sectorplannen voor cofinanciering in aanmerking komen.

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen die werkloos zijn of raken, zo snel mogelijk (ander) werk vinden. Om structurele personeelstekorten in bepaalde branches aan te pakken, baanwisselingen tussen de sectoren te stimuleren en langdurige werkloosheid te voorkomen, zet het kabinet in de derde tranche van de sectorplannen hoog in op werk-naar-werkmaatregelen.

Scholing en WW-uitkering

Sectoren kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering van sectorplannen als ze investeren in om- en bijscholing van hun werknemers. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn onder meer omscholings- en bemiddelingskosten en de kosten van sollicitatietrainingen, competentiescans en EVC/EVP-procedures.

Introductie van de brug-WW als nieuwe maatregel

Bovendien wordt in de derde tranche van de sectorplannen de zogenoemde brug-WW geïntroduceerd. Mensen met een krimpend beroep die aan de slag kunnen in een beroep met meer perspectief, kunnen een WW-uitkering krijgen tijdens de uren dat ze scholing volgen. De uren dat ze werken, ontvangen ze salaris. Verder behouden werklozen hun WW-uitkering als ze scholing volgen die leidt tot werk in kansrijke beroepen. De regeling cofinanciering sectorplannen en de scholingsregeling WW worden op deze punten aangepast.