Werkgever bepaalt in 2015 wat noodzakelijk is

16 september 2014 | Door redactie

Bij de beantwoording van de vraag welke voorzieningen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium, is het oordeel van de werkgever bepalend. De voorzieningen moeten wel voldoen aan de redelijkheidstoets. Alleen als de werknemer ook bestuurder of commissaris van de organisatie is, moet hij zelf aantonen dat een voorziening aan het criterium voldoet.

De beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium onder de werkkostenregeling (WKR) die staatssecretaris Wiebes van Financiën begin juli naar de Tweede Kamer stuurde, bracht nogal wat vragen met zich mee. Eén van die vragen gaat over de bewijslast bij het noodzakelijkheidscriterium. Moet de belastinginspecteur bewijzen dat een voorziening niet noodzakelijk is of moet de werkgever bewijzen dat de voorziening wél noodzakelijk is? Het Belastingplan 2015 geeft antwoord op deze vraag.

Oordeel van werkgever is meestal bepalend

Voor het bepalen van de noodzakelijkheid van een voorziening is in eerste instantie het oordeel van de werkgever doorslaggevend. Die weet het beste welke voorzieningen noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de arbeid. Zijn oordeel wordt wel getoetst aan wat redelijk is: de zogenoemde redelijkheidstoets. Als de inspecteur van mening is dat een voorziening niet noodzakelijk is, moet die bewijzen dat de voorziening aan de werknemer gegeven is als beloning. Kan hij dat niet, dan krijgt de werkgever automatisch het voordeel van de twijfel. De bewijslast ligt dus bij de inspecteur.

Bestuurder en commissaris moeten zelf bewijs leveren

Bovenstaande regel kent één uitzondering: als de werknemer ook bestuurder of commissaris is van de organisatie die de voorzieningen uitdeelt, heeft hij een dubbelrol. Om te voorkomen dat hij zichzelf onbelast onnodig veel voorzieningen cadeau doet, ligt de bewijslast in deze situaties bij de werkgever. De voorziening voldoet dus alleen aan het noodzakelijkheidscriterium als de bestuurder of commissaris kan aantonen dat hij redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.