Wet aanpak schijnconstructies gaat in per 2015

16 september 2014 | Door redactie

Het kabinet geeft in 2015 prioriteit aan de aanpak van schijnconstructies en malafiditeit. Om dit te realiseren, stuurt het kabinet dit najaar het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet volgend jaar in werking treden. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het belang van dit wetsvoorstel nog eens benadrukt.

In het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies is onder meer een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid geregeld. Dit houdt in dat werkgevers volgend jaar aansprakelijk gesteld kunnen worden als hun opdrachtnemer niet het cao-loon aan de werknemers betaalt. Een andere maatregel uit het wetsvoorstel is dat de Inspectie SZW straks openbaar maakt welke organisaties een overtreding, zoals illegale tewerkstelling en onderbetaling, hebben begaan.

Strengere straffen bij het ontduiken van wet- en regelgeving

Organisaties die zich schuldig maken aan het bewust ontduiken van deze wet- en regelgeving, krijgen daarnaast te maken met strengere straffen. Dit geldt met name bij organisaties die herhaaldelijk de mist in gaan. Ook gaat de Inspectie SZW in 2015 herinspecties uitvoeren bij organisaties waar eerder een ernstige overtreding is geconstateerd.