Wetsvoorstel forensentaks officieel ingetrokken

15 november 2012 | Door redactie

Het wetsvoorstel ‘Herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer’ dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, is door staatssecretaris Weekers van Financiën officieel ingetrokken. In het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten, is namelijk een andere manier gevonden om de nodige bezuiniging te realiseren.

U heeft de afgelopen maanden veel kunnen lezen over de plannen voor het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Dat betekent dat reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer ook na 1 januari 2013 nog gewoon onbelast kunnen blijven. En de woon-werkkilometers die werknemers met een auto van de zaak maken, gaan toch niet als privékilometers tellen.

Salderingsregeling blijft bestaan

In 2013 kunt u voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen dus maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Als werknemers gebruikmaken van het openbaar vervoer kunt u de werkelijke kosten onbelast vergoeden.
Ook de salderingsregeling blijft gewoon bestaan. Dat betekent dat u aan het einde van het jaar een eindafrekening moet maken als u voor woon-werkverkeer minder vergoedt dan € 0,19 per kilometer en voor zakelijke reizen juist méér. U moet dan verifiëren of u op jaarbasis de maximale € 0,19 per kilometer niet overschrijdt.
Meer over de salderingsregeling leest u in Salaris Rendement 12 die op 4 december op de mat ligt.