Wiebes licht noodzakelijkheidscriterium toe

10 november 2014 | Door redactie

In de reactie die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs gaf op de vragen van de Tweede Kamer over de werkkostenregeling (WKR) gaat hij ook dieper in op de exacte uitwerking en reikwijdte van het noodzakelijkheidscriterium.

U las in de berichten ‘Wiebes beantwoordt Kamervragen over de WKR’ en ‘Meer bekend over nieuwe gerichte vrijstelling’ al over de toelichting die de staatssecretaris gaf op de aanpassingen in de werkkostenregeling die per 1 januari 2015 van kracht worden. Ook het noodzakelijkheidscriterium krijgt in deze toelichting de nodige aandacht.

Beperkte invoering noodzakelijkheidscriterium

Op verzoek van de SP en PVV geeft de staatssecretaris ook meer duidelijkheid over de reikwijdte van het noodzakelijkheidscriterium. Zo geeft hij aan dat de kosten van datatransport (bijvoorbeeld via een dongel of een 4G-kaartje) ook onder het noodzakelijkheidscriterium kunnen vallen. Het criterium gaat immers gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur en ook voor vergoedingen en verstrekkingen die rechtstreeks met deze noodzakelijke voorzieningen verband houden. Dat betekent dat u ook het internetgebruik bij een werknemer thuis of een navigatiesysteem onbelast kunt vergoeden, zolang de voorziening noodzakelijk is voor de functie van de werknemer.

In cassatie tegen uitspraak over behandeling iPad

Wiebes reageert daarnaast – op verzoek van het CDA – op de uitspraak van gerechtshof Amsterdam dat een iPad een communicatiemiddel is en geen computer. De staatssecretaris wil deze uitspraak aan de Hoge Raad voorleggen omdat hij in strijd is met het beleid van de Belastingdienst. Door de invoering van het noodzakelijkheidscriterium voor apparatuur is de uitspraak per 2015 niet meer zo relevant, maar de behandeling van tablets in het lopende jaar natuurlijk nog wel. U las over deze rechtszaak al in het bericht ‘Een tablet is toch een communicatiemiddel’.