Wijziging ontslagrecht per 2016

17 september 2013 | Door redactie

Zoals eerder afgesproken in het sociaal akkoord verandert het ontslagrecht in 2016. De ontslagroute die de werkgever moet volgen, hangt dan af van de reden van het ontslag. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en ziekte stapt de werkgever naar UWV. Bij ontslag door persoonlijke redenen – bijvoorbeeld een arbeidsconflict – moet hij naar de kantonrechter. Nu kunnen werkgevers nog zelf de keuze maken voor een ontslagroute.

Met de aanpassing van het ontslagrecht wil het kabinet het ontslagstelsel eerlijker en eenvoudiger maken. Het uitgangspunt bij beide ontslagroutes blijft wel dat de werkgever een geldige reden heeft voor het ontslag. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2014. Werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer krijgen bij ontslag een transitievergoeding mee. Deze vergoeding kunnen zij inzetten voor scholing of het vinden van ander werk. Op die manier wil het kabinet bevorderen dat een werknemer na ontslag zo snel mogelijk weer een nieuwe baan heeft.

Wetsontwerp Werk en zekerheid

De aanpassing van het ontslagrecht is opgenomen in het wetsontwerp Werk en zekerheid. Dit wetsontwerp is onlangs naar de Raad van State gestuurd naar advies. Als de Tweede en Eerste kamer akkoord gaan met dit voorstel, zijn de wijzigingen een feit. 

Stel gratis uw Prinsjesdag-vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!