Wijziging van IB-tarieven: eerste schijf 37%

18 september 2012 | Door redactie

In 2013 stijgt het tarief voor de inkomstenbelasting (IB) in de eerste schijf fors van 1,95% naar 5,85%. Daardoor wordt het tarief in deze schijf ook hoger, namelijk 37% waar het in 2012 nog 33,1% was.

Het IB-tarief van de tweede schijf stijgt licht, namelijk van 10,80% naar 10,85%. Daarmee blijft het algehele belastingtarief van deze schijf nagenoeg gelijk. Omdat het tarief voor de inkomstenbelasting in de derde schijf gelijk blijft – net als de tarieven voor de volksverzekeringen – is er geen verschil tussen de tweede en de derde schijf: voor beide geldt het tarief van 42%. De lengte van de schijven is eveneens aangepast ten opzichte van 2012. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven van 2012 en 2013.

IB-tarieven 2012-2013 tot 65 jaar