Wijziging WAZO gaat mogelijk volgend jaar in

16 september 2014 | Door redactie

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden treedt waarschijnlijk per 2015 in werking. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA).

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (pdf) moet ervoor zorgen dat de verlofregelingen flexibeler worden, zodat werknemers werk en zorg beter met elkaar kunnen combineren. Deze plannen liggen al geruime tijd bij de Tweede Kamer, maar als het voorstel in 2015 in werking treedt, zal het waarschijnlijk op korte termijn behandeld moeten worden. De behandeling door de Tweede Kamer is echter al meerdere malen uitgesteld.

Meer werknemers recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof

Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben straks meer werknemers recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Ook de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof worden soepeler. Daarnaast krijgen vaders (of partners) straks recht op drie extra dagen kraamverlof. Dat kraamverlof is onbetaald, tenzij de cao anders voorschrijft. Verder kunnen werknemers straks één keer in het jaar (nu één keer in de twee jaar) een verzoek indienen om hun arbeidsduur aan te passen.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!