Wijzigingen zorg- en huurtoeslag per 2017

20 september 2016 | Door redactie

Er vinden volgend jaar wijzigingen plaats in de zorg- en huurtoeslag. De zorgtoeslag stijgt en de eigen bijdrage voor de huurtoeslag gaat omlaag. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag werden gepubliceerd.

Voor alleenstaanden stijgt de zorgtoeslag volgend jaar met € 15 en voor een koppel met € 33. Dit komt bovenop de stijging van de zorgtoeslag die ontstaat door de hogere zorgpremie. De gemiddelde nominale zorgpremie stijgt volgend jaar namelijk ook van € 1.199 naar € 1.241.

Eigen bijdrage huurtoeslag omlaag

De eigen bijdrage in de huurtoeslag gaat omlaag. Het bedrag dat voor eigen rekening komt, daalt met € 10,50 per maand. Daarnaast wijzigt de definitie van meerpersoonshuishoudens in de Wet op de huurtoeslag in meerpersoonsouderenhuishoudens. Dit levert voor circa 3.000 huishoudens een inkomensvoordeel van gemiddeld ongeveer € 15 per maand op.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.