Bedrijfsrecherche inschakelen na wangedrag van werknemer

23 maart 2018 | Door redactie

Verdenkt een werkgever een werknemer van wangedrag, dan kan hij een bedrijfsrecherche inzetten om te controleren of zijn verdenking terecht is. Er zijn strikte regels verbonden aan zo’n bedrijfsrechercheur.

Wangedrag van werknemers kan zich op allerlei manieren uiten. Denk aan diefstal, overtreding van het concurrentiebeding of een neppe ziekmelding. Bij een verdenking van zo’n onregelmatigheid doet de werkgever er goed aan eerst een onderzoek in te stellen, om zo bewijs te verzamelen. Hiervoor kan hij een bedrijfsrechercheur in de arm nemen. Het gaat dan om een onderzoeksbureau, dat over specifieke expertise en materialen beschikt.

Inschakelen bedrijfsrecherche voer voor privacydiscussie

Omdat de inzet van een bedrijfsrecherche al snel tot een privacyinbreuk leidt, moet de werkgever hier niet te makkelijk voor kiezen. Zo is het niet de bedoeling dat de werkgever op basis van een anonieme tip een onderzoek laat starten. Een rechter kan dat de werkgever aanrekenen. Een privacyinbreuk kan echter toegestaan zijn als aan een aantal strenge juridische voorwaarden wordt voldaan. De werkgever moet bijvoorbeeld een legitiem doel hebben (zoals ontdekken wie er geld uit de kas heeft gestolen) en dit doel niet op een andere manier kunnen bereiken die de privacy minder schendt. De werkgever blijft na het verstrekken van de opdracht aan een bedrijfsrechercheur verantwoordelijk voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en straks de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Kosten recherchebureau zijn te verhalen op werknemer

Er bestaat aparte wet- en regelgeving voor recherchebureaus, maar ook voor de naleving hiervan is de werkgever bij een opdracht medeverantwoordelijk. Om onrechtvaardige privacyschendingen te voorkomen, moet de werkgever de onderzoeksopdracht zorgvuldig formuleren. Na het onderzoek kan de werkgever zo nodig vervolgstappen nemen, zoals een loonstop of ontslag. Als een verdenking terecht blijkt, heeft de werkgever de mogelijkheid om de kosten van het recherchebureau op de werknemer te verhalen. Deze kosten moeten dan wel redelijk en goed onderbouwd zijn.

Over (de gevolgen van) de inzet van een bedrijfsrechercheur, kunt u meer lezen in het komende nummer van HR Rendement. Het blad valt op 3 april op de mat bij abonnees.