Camerabeelden voortaan vier weken bewaren

22 juni 2012 | Door redactie

Houdt u cameratoezicht op de werkvloer, dan mag u per 1 juli 2012 de beelden die u voor uw veiligheid opneemt langer bewaren. U mag deze beelden voortaan zonder voorafgaande melding aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vier weken bewaren in plaats van de tot die datum wettelijk bepaalde 24 uur. Dit verruimt voor u de mogelijkheid om aangifte te doen, als u een strafbaar feit gefilmd heeft.

U kunt besluiten om cameratoezicht te houden op de werkvloer, bijvoorbeeld om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. Dit mag u niet zomaar doen. Zo moet u van tevoren een privacytoets houden, waarmee u uw belang en dat van uw werknemers afweegt. Vergeet niet dat u duidelijk moet aangeven dat er gefilmd wordt. Alleen onder strenge voorwaarden mag u een verborgen camera gebruiken. Is er binnen uw bv een ondernemingsraad actief, dan moet deze instemmen met het cameratoezicht.

Soms melding maken bij CBP

Voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen of productieprocessen mag u zonder toestemming van CBP camera’s plaatsen. In andere gevallen moet u het cameratoezicht melden. In BV Rendement 2012-4 vindt u een uitgebreid artikel over de juridische mogelijkheden van cameratoezicht op de werkvloer.