Casemanager mag niet voor doktertje spelen

31 oktober 2013 | Door redactie

Werkgevers en arbodienstverleners nemen nog steeds een loopje met zieke werknemers. Dat blijkt uit de resultaten van het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten. Het blijkt dat verzuimbedrijven de privacy schenden en dat casemanagers op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten.

In het bericht ‘Respecteer de privacy van de zieke werknemer’ las u al over de privacyregels rond de zieke werknemer. Uit de resultaten van het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten blijkt nu dat de privacy regelmatig wordt geschonden door verzuimbedrijven, casemanagers en werkgevers. Ook blijkt dat casemanagers een medisch oordeel geven over de ziekte, terwijl dit is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Het meldpunt was van 13 februari tot 1 oktober geopend.

Alleen bedrijfsarts mag naar medische gegevens vragen

Ruim 6.000 werknemers hebben hun reactie achtergelaten bij het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Uit de resultaten van het meldpunt blijkt dat bij 73% van de werknemers door verzuimbedrijven is gevraagd naar medische gegevens. Verder gaf de casemanager bij 39% van de werknemers een medisch advies over de ziekte en het herstel. Zowel het vragen naar medische informatie als het geven van een oordeel over arbeidongeschiktheid zijn taken die uitsluitend bij de bedrijfsarts liggen.

Werkgever moet nadenken over lange termijn

Ook worden de gegevens van de zieke werknemer vaak niet vertrouwelijk behandeld. Soms werden de medische gegevens direct doorgespeeld aan de werkgever.
Volgens FNV Bondgenoten vormt het kortetermijndenken van werkgevers een groot probleem. Zij zijn te veel gericht op het snel aan het werk krijgen van werknemers om kosten te besparen. Op de lange termijn kan dit het verzuim juist in de hand werken, omdat werknemers niet volledig herstellen.