Conflict met OR en vakbonden over SSC op scherp

24 januari 2019 | Door redactie

De gemeente Maastricht heeft veertig ambtenaren laten bespioneren om ze te betrappen op het schenden van geheimhoudingsplicht of plichtsverzuim. De ambtenaren hadden kritiek op het instellen van een Shared Service Centrum (SSC). De gemeente Maastricht heeft de verdenkingen tegen de ambtenaren nu ingetrokken en ook toegezegd het hoger beroep en de cassatie in rechtszaken over het SSC in te trekken.

De gemeentesecretaris van Maastricht huurde een detectivebureau in om de gangen van de veertig ambtenaren na te gaan, zonder dat het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) dit wist. Aanleiding voor het inschakelen van een detectivebureau was het uitlekken van notulen van de SSC-bestuursvergadering. In deze vergadering was ter sprake geweest of ambtenaren die problemen hadden met het SSC, ontslagen konden worden. Drie gemeentes waaronder de gemeente Maastricht wilden ambtenaren overplaatsen naar dit SSC. De ondernemingsraad (OR) van de gemeente ging hierover in beroep bij de Ondernemingskamer (OK). De OK stelde de OR in deze zaak in het gelijk. De detectives moesten uitvinden wie de notulen hadden had verspreid. Het detectivebureau onderschepte e-mails van de drie ambtenaren, die kaderlid zijn van vakbond CNV. Tussen de e-mails zaten ook berichten aan advocaten, Inspectie SZW en het hoofdkantoor van de vakbond. De detectives onderwierpen de ambtenaren ook aan een verhoor.

Bestuurder moet zich aan regels AVG houden

De gemeentesecretaris heeft de vakbonden in een brief mede namens B&W laten weten de verdenkingen tegen de ambtenaren te laten vallen. De e-mails van de ambtenaren gaven geen aanleiding tot ontslag. Vakbond CNV neemt hier echter geen genoegen mee en vindt dat de gemeente Maastricht de rechten van werknemers heeft geschonden. De bestuurder moet de privacy van werknemers respecteren en zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (tools) houden. Hij mag niet zomaar e-mails van werknemers inzien. Privacy is een grondrecht en inschakeling van detectives is een inbreuk op de privacy van de werknemer, ook al gaat het om de werkplek. Het belang van de bestuurder bij het inschakelen van detectives moet wel in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van de werknemer. Ook moet er een concrete verdenking zijn. Werknemers moeten bovendien van tevoren worden ingelicht, als de bestuurder e-mails inziet.

Gemeente trekt hoger beroep rechtszaken in

Over de instelling van het SSC liepen twee rechtszaken, aangespannen door de ondernemingsraad (OR) van de gemeente Maastricht en de vakbonden. OR en vakbonden wonnen beide hun rechtszaak. Tegelijk met de brief van de gemeentesecretaris heeft de bij het SSC betrokken wethouder toegezegd het hoger beroep in deze rechtszaken te trekken. Dit moet de verhouding met de werknemersvertegenwoordiging herstellen.