COR Vopak waakt tegen schending privacy achterban

De centrale ondernemingsraad (COR) van opslagbedrijf Vopak maakt zich zorgen om de privacy van de achterban. De invoering van een vergaand systeem voor personeelsmonitoring is aanleiding voor de COR om externe adviseurs in te schakelen voor advies.

20 november 2019 | Door redactie

Vopak, een organisatie die vloeibare chemicaliën en brandstoffen opslaat, gaat in januari testen met de meest extreme vorm van personeelsmonitoring in Nederland. Vopak kiest hiervoor om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. De COR is bang dat het systeem de privacy van de werknemers schendt. De COR heeft daarom externe adviseurs ingeschakeld met de vraag om na te gaan of de invoering en toepassing van dit systeem voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Personeelsmonitoring volgt werknemers tot op de voet

Het nieuwe systeem voor personeelsmonitoring werkt met elektronische pasjes die de werknemers, ingehuurde arbeidskrachten en bezoekers verplicht bij zich moeten dragen. Zo kan Vopak precies zien wie waar loopt, maar ook of diegene ligt of staat, op welke hoogte hij zich bevindt en of hij een werkvergunning heeft. Ligt een pasdrager te lang op de grond, dan krijgen degenen in de buurt automatisch een oproep via hun eigen pasje om te controleren of er niets aan de hand is (man-downfunctie). Later in de testfase krijgt het systeem een update waardoor de pasjes ook geluidsopnames kunnen maken. Welk geluid dan wordt geregistreerd, is nog niet bekend.

COR Vopak laat zich bijstaan door externe experts

Slechts één systeembeheerder kan zien aan welke werknemer, ingehuurde arbeidskracht of bezoeker het pasje gekoppeld is. Zodra zij het terrein verlaten, worden de gegevens gewist en alleen bewaard in een geanonimiseerde back-up. Dat is nodig om bij een eventuele calamiteit een reconstructie te kunnen maken. De COR van Vopak is nu in gesprek met de directie. De COR en de achterban willen graag weten welke dataregistratie uitgeschakeld kan worden en welke functies het systeem later eventueel nog krijgt, zoals geluidsregistratie.

COR heeft instemmingsrecht op systeem personeelsmonitoring

Artikel 27, lid 1 k en l van de Wet op de ondernemingsraden geeft de COR instemmingsrecht op regelingen rond het verwerken en beschermen van persoonsgegevens en op regelingen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen. De COR laat zich bijstaan door externe experts, die beoordelen of het systeem de privacy schendt. Het recht om externe deskundigen in te schakelen voor advies is vastgelegd in artikel 16 WOR. 

Bijlagen bij dit bericht