E-mail doorspitten kan u duur komen te staan

20 juni 2014 | Door redactie

Als u vermoedt dat een werknemer niet netjes omgaat met vertrouwelijke bedrijfsinformatie, is het verleidelijk om zijn computer en smartphone even door te spitten. Als die zoektocht bevestigt dat de werknemer fout zit, kunt u hem weliswaar ontslaan, maar u riskeert ook een boete wegens privacyschending.

Soms jeuken uw handen, maar u mag niet zomaar in de e-mails van een werknemer snuffelen. Onlangs diende een kort geding, waarin een werknemer aan zijn werkgever had verteld dat hij bij een concurrent aan de slag wilde. De werkgever vroeg kort daarna of de werknemer zijn laptop wilde inleveren voor een software-update. De werknemer leverde niet alleen zijn laptop tijdelijk in, maar ook zijn telefoon. De werkgever liet het echter niet bij een software-update: hij bekeek op zowel de laptop als de telefoon privéberichten van de werknemer, waaronder diens e-mails in Gmail en diens berichten in WhatsApp. Zo ontdekte de werkgever dat de werknemer veelvuldig contact had met een concurrent en vertrouwelijke bedrijfsinformatie had doorgespeeld. De werkgever ontsloeg de werknemer op staande voet.

Privacyschending leidt tot boete

De werknemer stapte naar de kantonrechter. Die gaf hem gelijk. De manier waarop de werkgever bewijs had verzameld voor het ontslag, was een ernstige schending van de privacyrechten van de werknemer. Dat hij hierbij ook privéberichten van de werknemer had bekeken, verergerde de zaak. De werkgever moest daarom een schadevergoeding van € 7.500 betalen. De werknemer was echter evengoed fout omdat hij zich niet had gehouden aan het geheimhoudings- en nevenwerkzaamhedenbeding. Zijn ontslag houdt daarom bij een bodemprocedure waarschijnlijk stand.