Een privacyverklaring genereren in acht stappen

6 oktober 2017 | Door redactie

Organisaties zijn wettelijk verplicht om in een privacyverklaring te melden wat zij precies met verzamelde persoonsgegevens doen. Nu is het opstellen van een privacyverklaring geen juridische peulenschil, maar er is een generator beschikbaar die hierbij kan helpen.

De website veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie (Nationaal Cyber Security Centrum) en het bedrijfsleven. Het platform is in het leven geroepen om online privacy (tools) en veilig internetten te bevorderen. Organisaties kunnen op de site onder meer terecht voor hulp bij het opstellen van een privacyverklaring. In de generator kan de bedrijfsnaam en de aanspreekvorm voor klanten (‘u’ of ‘jij’) worden ingevuld. Vervolgens komen er vragen over persoonsgegevens: met welk doel verwerkt de organisatie deze, hoe lang worden ze bewaard, worden er cookies geplaatst op de website, et cetera.

Privacyverklaring op maat, wel nalezen

Na acht stappen rolt er een privacyverklaring uit de generator die de organisatie in kwestie kan gebruiken. Experts wijzen erop dat deze niet klakkeloos moet worden overgenomen. Tot op de letter nalezen en waar nodig aanpassen en bijschaven, is nog altijd het devies. Maar voor organisaties die niet weten waar ze moeten beginnen, is het zeker een goed startpunt.