Gebruik social media aan banden leggen

23 mei 2013 | Door redactie

Als werkgever kunt u regels opstellen over het gebruik van social media tijdens het werk. U mag het gebruik echter nooit helemaal verbieden. De werknemer heeft recht op privacy en vrijheid van meningsuiting en moet daarom in bepaalde mate de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van social media. Door regels vast te leggen in een social media beleid, creëert u duidelijkheid over wat in uw organisatie is toegestaan.

De komst van social media heeft werkgevers verschillende voordelen gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig onderhouden van zakelijke relaties via LinkedIn en het profileren van uw organisatie op Twitter en Facebook. Ook uw werknemers maken steeds vaker gebruik van social media, zowel zakelijk als privé. Waarschijnlijk wilt u op sommige momenten paal en perk stellen aan het gebruik van social media tijdens het werk.

Werknemers hebben recht op gebruik social media

Als werkgever heeft u instructierecht. Dit houdt in u regels mag opstellen waaraan uw werknemers zich moeten houden. Hieronder valt ook het gebruik van social media tijdens het werk. De bevoegdheid om instructies te geven is echter niet onbegrensd. Uw regels kunnen namelijk botsen met het recht van privacy en het recht op vrije meningsuiting van de werknemer. U kunt daarom het social media niet in zijn geheel verbieden. Werknemers hebben recht op een – beperkt – gebruik hiervan. Wel mag u regels stellen over bijvoorbeeld de duur van het privégebruik tijdens werktijd. Het gebruik mag namelijk niet van invloed zijn op het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook mag u bepaalde sites – zoals Youtube – blokkeren.

Leg de regels over social media vast in uw beleid

U doet er verstandig aan om een social media beleid op te stellen. Zo zorgt u voor duidelijkheid over de regels en voorkomt u dat er misverstanden ontstaan over het gebruik van social media tijdens het werk. Ook staat u met een social media beleid sterker als de zaak voor de rechter komt. In het meinummer van HR Rendement kon u al lezen waar u aan moet denken bij het opstellen van zo’n beleid.