Geen beelden van beveiligingscamera delen

8 december 2015 | Door redactie

De meeste organisaties hebben wel ergens bewakingscamera’s hangen. Daar is niets mis mee, maar er kan zich een moment voordoen dat er iemand gefilmd wordt met dubieuze bedoelingen. Een organisatie moet zich er niet toe laten verleiden om die beelden online te zetten of op een andere manier te delen. Het College Bescherming Persoonsgegevens kan hier een boete voor opleggen.

Filmen met een beveiligingscamera rond het pand van uw organisatie mag, als er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Omdat het onder de privacywetgeving valt, is het een eis om eerst te toetsen of er een geldige en belangrijke reden bestaat om de camera’s in te zetten. Ook moeten werknemers en bezoekers ervan op de hoogte worden gesteld en als de organisatie iets met de beelden gaat doen, moet eerst nagegaan worden bij de Wet bescherming persoonsgegevens of dit is toegestaan. Maar zou zich nu eens een incident voordoen waarbij een indringer gefilmd is die een aantal goederen ontvreemdt en zich vervolgens uit de voeten weet te maken, dan mogen die beelden niet gedeeld worden met ‘derden’. Publiceren op sociale media is dus uit den boze.

Boetes worden veel hoger

Gebeurt dit toch, dan heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 1 januari 2016: Autoriteit Persoonsgegevens) de bevoegdheid om hier een boete voor op te leggen. Vanaf 1 januari 2016 loopt de hoogte daarvan in de honderdduizenden euro’s. Daarvoor is het wel nodig dat de organisatie die de beelden online zet, verweten kan worden dat zij de overtreding opzettelijk heeft gemaakt of door ‘ernstig verwijtbare nalatigheid’. Maar onachtzaamheid – zeg maar slordigheid of onverschilligheid – en onoordeelkundigheid vallen daar ook onder. Wegkomen met ‘ik wist het niet’ wordt dan een stuk lastiger.