Grote ophef bij omroep L1 om privacyregeling

Bij de Limburgse omroep L1 is grote ophef ontstaan over het privacyreglement dat directeur Peter Elbers wilde invoeren. Uit onvrede over het nieuwe privacyreglement legde de redactie het werk neer. Een gesprek tussen de ondernemingsraad (OR) en Raad van Commissarissen (RvC) had geen effect. Elbers heeft zijn omstreden voorstel inmiddels weer ingetrokken.

8 februari 2021 | Door redactie

Vorige week legde de redactie van L1 twee keer het werk neer uit onvrede over het privacyreglement dat Elbers wilde invoeren. Hierin stond onder andere dat Elbers zich het recht voorbehield om verborgen camera’s op de redactie te installeren en om het mailverkeer en internetgebruik van de redactie en OR-leden te monitoren. Volgens de hoofdredactie brengt dit de persvrijheid en journalistieke bronbescherming in gevaar. Spoedoverleg tussen de OR en de RvC leidde niet tot een oplossing. Vanwege alle commotie heeft Elbers zijn voorstel voor het privacyreglement inmiddels weer ingetrokken.

OR heeft instemmingsrecht bij controle van werknemers

De OR trekt terecht aan de bel als een bestuurder regelingen wil invoeren waarbij de privacy van werknemers in het geding komt. Op grond van artikel 27, lid 1l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR namelijk instemmingsrecht bij de invoering van voorzieningen die erop gericht zijn om de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van in de onderneming werkzame personen te registreren of controleren. Zelfs de aanschaf van voorzieningen die daartoe gebruikt kunnen worden, vallen onder dit instemmingsrecht. Ook lid 1k van artikel 27 WOR, het instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van het verwerken en beschermen van persoonsgegevens van personen die in de organisatie werkzaam zijn, speelt hierbij een rol. De OR doet er in zo’n geval verstandig aan om te controleren of de plannen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een belangrijk criterium hierbij is dat de noodzaak voor de controle zwaarder weegt dan het privacybelang van werknemers. Permanente controle zal echter zelden zijn toegestaan.

Privacyplan is inmiddels van tafel

De benoeming van Elbers zorgde vorig jaar al voor veel onrust en sinds zijn aantreden in september wringt het tussen de nieuwe directeur en de redactie. De werknemers noemen zijn stijl van leidinggeven autoritair en verwijten hem gebrek aan communicatie. Diverse werknemers, waaronder enkele leden van het managementteam, zouden door zijn toedoen ziek thuis zitten. Elbers sprak op zijn beurt van een ‘guerrilla’ tegen hem. Eerder stuurde de OR namens de werknemers al een brandbrief naar de RvC over de onhoudbare situatie op de werkvloer. Elbers’ privacyplannen waren hierbij de druppel. De OR verzocht de RvC om voor 15 februari met een oplossing te komen voor de slepende bestuurlijke crisis. Daarop besloot de RvC naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen om de gang van zaken te laten onderzoeken.