Managers controleren graag e-mails

22 april 2013 | Door redactie

Managers blijken de controle over hun medewerkers moeilijk los te kunnen laten. Zo controleert 45% van de managers wel eens het mailverkeer van zijn medewerkers. Een klein deel van de managers doet dit zelfs regelmatig of structureel.

Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat 45% van de managers de e-mailbox van zijn medewerkers wel eens controleert. Maar liefst 42% van de managers geeft aan dat medewerkers niet op de hoogte zijn van deze controle. Voor 9% geldt dat ze het e-mailverkeer regelmatig of structureel controleren. Ook blijkt 18% van de managers wel eens een detective in te zetten om medewerkers te volgen. Daarnaast heeft 28% camera’s op de werkvloer hangen. Over het algemeen zijn medewerkers van het cameratoezicht op de hoogte. De drie belangrijkste redenen voor controle zijn:

  • productiviteit verhogen;
  • bedrijfsgegevens beschermen;
  • diefstal voorkomen.

Het blijft niet bij controle alleen. Van de managers geeft 31% aan dat de controle één of meerde keren heeft geleid tot ontslag. Bij 41% heeft controle geleid tot sancties waarvan een negatieve beoordeling de meest voorkomende is.

E-mails controleren is niet verboden

Het controleren van e-mails van uw medewerkers is niet verboden. U moet zich daarbij echter aan een aantal regels houden om te voorkomen dat u de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt (Wbp). Zo moet u de controle duidelijk opnemen in uw beleid en dit ook duidelijk communiceren aan uw medewerkers. Heeft uw organisatie een ondernemingsraad, dan zult u de controlemaatregelen eerst aan de raad moeten voorleggen voordat u de controle invoert. Meer over de regelgeving rond de controle op e-mail en internetgebruik van medewerkers kunt u lezen op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens.