Medewerkers niet zomaar filmen met camera’s

11 maart 2013 | Door redactie

Om de veiligheid te vergroten, kan uw werkgever besluiten gebruik te maken van camera’s in en rond het bedrijfspand. Daarbij moet hij zich wel een de regels houden. Hij mag niet zomaar camera’s ophangen en medewerkers filmen. Voor de medewerkers speelt nog mee dat hun privacy in het geding is. Plaatsing van camera’s is om die reden ook niet altijd toegestaan.

Cameratoezicht in en rond uw werkplek kan de veiligheid verbeteren.  Maar zelfs als uw werkgever zich netjes aan alle regels houdt, kunt u er toch een vervelend gevoel bij hebben. De privacy van medewerkers komt namelijk wel in het geding door cameratoezicht. Uw werkgever mag dan ook niet zomaar camera’s ophangen in en rond het bedrijf.  Onlangs heeft vakbond FNV een metaalbedrijf gemaand om 28 camera’s in en rond een productiehal te verwijderen. Medewerkers voelden zich bespied en aangetast in hun privacy. Het bedrijf voerde aan dat de camera’s voor de veiligheid van de medewerkers waren geplaatst. Het wil de camera’s vooralsnog niet verwijderen.

Plaatsen van camera’s verantwoorden

Wel zijn de camera’s voorlopig uitgeschakeld totdat het bedrijf een definitief besluit heeft genomen. FNV heeft aangegeven naar de rechter te stappen als de camera’s niet verwijderd worden. Het plaatsen van camera’s in een bedrijfspand gaat dus niet zonder slag of stoot. Uw werkgever zal dan ook heel goede redenen moeten aanvoeren om het plaatsen van camera’s te verantwoorden. Ook moet hij zorgen voor medewerking van het personeel. De maatregel is namelijk alleen toegestaan als de OR (ondernemingsraad) er ook mee instemt. Daarnaast moet voor de medewerkers duidelijk zijn dat ze gefilmd worden.