Medische aanstellingskeuring mag niet zomaar

Meer dan de helft (60%) van de werknemers en werkgevers is niet op de hoogte van de regels rondom aanstellingskeuringen. Zo’n medische keuring is een afronding van de sollicitatieprocedure en is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

4 december 2015 | Door redactie

Een groot deel van de werknemers en sollicitanten denkt dat een aanstellingskeuring (tool) altijd is toegestaan of alleen niet in het geval dat een werknemer daartegen bezwaar heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), een commissie van de Sociaal-Economische Raad.

Risico’s voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer

Informatie over de aanstellingskeuring is terug te vinden in de Wet medische keuringen (WMK). Een medische keuring van een sollicitant is in principe niet toegestaan. De keuring is wel toegestaan als een functie bepaalde risico’s heeft voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer zelf of zijn directe omgeving. Daarbij is het niet mogelijk om deze risico’s met redelijke maatregelen weg te nemen. Zo is een aanstellingskeuring voor een functie als piloot wel toegestaan, maar bij een normale kantoorbaan niet.

Klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling

De CKA wil nu duidelijk maken dat medische keuringen niet zomaar zijn toegestaan. Niet alleen sollicitanten, bedrijfsartsen en werkgevers mogen met een klacht bij de CKA aankloppen; de ondernemingsraad mag dat ook. Wil de werkgever zijn aanstellingsbeleid wijzigen, vaststellen of intrekken, dan moet hij de ondernemingsraad om instemming vragen.