Online privacyvoorwaarden toegankelijker

30 maart 2015 | Door redactie

Privacyvoorwaarden zijn doorgaans een hele kluif voor gebruikers. Ze vinden ze lastig leesbaar, met als gevolg dat ongeveer de helft van hen er niet eens aan begint. Een slechte zaak, vindt minister Kamp. Hij gaat dan ook een poging doen om te zorgen voor leesbare privacyvoorwaarden bij online diensten en producten.

Het is lang niet altijd duidelijk hoe goed de privacy geregeld is als u online iets koopt voor privégebruik. Natuurlijk kunt u daarvoor de privacyvoorwaarden nalezen, maar dat is juist vaak het probleem. Ze zijn erg lang of moeilijk leesbaar, waardoor veel gebruikers afhaken. Ongeveer de helft doet dit. Ook signaleren gebruikers dat niet de juiste informatie gegeven wordt. Minister Kamp vindt dit een slechte zaak en heeft TNO onderzoek laten doen naar een ‘online instrument’ waarmee bedrijven kunnen zorgen voor goed te begrijpen, duidelijke voorwaarden. In de tweede helft van 2015 moet dit beschikbaar komen via veiliginternetten.nl.

Standaard cookiemelding

Een tweede stap is dat minister Kamp werkt aan een standaard cookiemelding. Hierin worden de toch vrij lastige wettelijke regels verwerkt. Toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en College Bescherming Persoonsgegevens gaan het voorstel in de zomer bekijken en als ze er tevreden over zijn, kunt u in het najaar de eerste standaard cookiemelding zien verschijnen.