Oppassen met gegevens 'De zieke werknemer'

26 april 2016 | Door redactie

In de beleidsregels 'De zieke werknemer' vinden werkgever en werknemer terug welke gezondheidsgegevens werkgevers van zieke werknemers mogen verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze informatie gepubliceerd en zal deze regels ook als basis gebruiken bij een onderzoek naar de verwerking van gegevens bij ziekteverzuim.

Meer informatie helpt een werkgever om een zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Maar de werknemer heeft recht op privacy (tool) waardoor de werkgever bij een ziekmelding niet mag vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Dit zijn namelijk medische gegevens en die mogen alleen door een arbodienst (tool) of bedrijfsarts worden verwerkt.

Bedrijfsarts beoordeelt wat werknemer nog kan

Een werkgever mag de werknemer wel vragen wanneer hij verwacht weer te kunnen werken en of hij nog deadlines of afspraken heeft die moeten worden opgevangen. Verder mag de werkgever de arbodienst of de bedrijfsarts inschakelen om te beoordelen wat de werknemer nog wel en niet kan doen. De arbodienst en de bedrijfsarts mogen daarbij alleen de nodige informatie aan de werkgever melden.

Omgaan met medische gegevens

In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (pdf) staat voor de verschillende fases in de arbeidsrelatie aangegeven hoe er met de gegevens moet worden omgegaan. Denk aan de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de re-integratie van de werknemer. Ook de bewaartermijnen van gegevens komen aan bod. Met de nieuwe beleidsregels vernieuwt en actualiseert de Autoriteit Persoonsgegevens de publicatie ‘De zieke werknemer en privacy’ uit 2008.