Opvragen medische informatie uit den boze

16 april 2018 | Door redactie

Werkgevers vliegen wel eens uit de bocht in een poging de subsidiemogelijkheden voor hun werknemers in kaart te brengen. Een werkgever mag namelijk geen medische informatie opvragen bij de werknemer. De OR kan ingrijpen als dit toch gebeurt.

Een operationeel directeur van een filiaal van supermarktketen Jumbo is ernstig over de schreef gegaan door werknemers te vragen naar medische informatie. Dit blijkt uit onderzoek van Radar Radio. In een brief aan de werknemers stelt hij dat de werknemers wettelijk verplicht zijn deze informatie te delen, vraagt hij de werknemers om een doktersverklaring voor in het personeelsdossier, dreigt hij met consequenties als werknemers niet meewerken en laat hij na om de werknemers te informeren over het doel van deze gegevensverwerking.

Werknemers mogen informatieverzoek weigeren

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens (e-learning). Een werkgever mag deze niet opvragen, verwerken of bewaren zonder uitdrukkelijk toestemming van de werknemer. Die toestemming moet dan wel in vrijheid gegeven zijn. Dat is in de hiërarchische verhouding tussen werknemer en werkgever al niet snel het geval maar nu werden de werknemers zelfs onder druk gezet vanwege de mogelijke consequenties als zij geen medewerking zouden verlenen. Werknemers zijn dan ook niet wettelijk verplicht dit soort informatie te delen en mogen weigeren om aan zo’n verzoek gehoor te geven. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens keurt de werkwijze ook af en volgt de zaak op de voet.   

OR kan bestuurder attenderen op overtreding

Het betreffende Jumbo-filiaal overtreedt met dit verzoek om medische gegevens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook die verbiedt het verwerken van bijzondere gegevens zonder uitdrukkelijke en vrije toestemming van de betrokkene. Vraagt een werkgever medische informatie op bij werknemers, dan kan de ondernemingsraad (OR) de bestuurder erop attenderen dat hij hiermee de wet overtreedt. Daarnaast kan de OR de achterban informeren over hun rechten en wat wel en niet toegestaan is. Op die manier kan de OR het misverstand uit de wereld helpen dat het verstrekken van zulke gegevens verplicht zou zijn. Op het overtreden van de AVG staan overigens ook boetes (tool)

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten
AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
E-learning | VideoCollege 20 minuten