OR en gemeente naar rechter om geheim onderzoek

De gemeente Maastricht en de ondernemingsraad (OR) zijn naar de kantonrechter gestapt. Beide willen weten of het onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau in opdracht van gemeente naar het e-mailverkeer van OR-leden en het ambtelijk secretariaat is toegestaan.

26 augustus 2019 | Door redactie

Vorig jaar liet de gemeente Maastricht door Hoffmann Bedrijfsrecherche onderzoek doen naar het mailverkeer van 41 ambtenaren, onder wie 15 OR-leden, zonder hen  daarover vooraf in te lichten. Het onderzoek werd gestart om te achterhalen wie vertrouwelijke conceptnotulen had gelekt. In deze notulen werd verslag gedaan van een vergadering waarin werd besproken of ambtenaren die problemen hadden met het instellen van een gezamenlijke kantoor (Shared Service Centrum (SSC)) ontslagen konden worden. Het verspreiden van de notulen leidde tot grote onrust en zette het conflict met OR en vakbonden over SSC op scherp. De vraag is of er voldoende zwaarwegend belang was voor zo’n onderzoek.

Beschermde status OR-leden geschonden

De OR stelt dat de OR-leden onterecht zijn behandeld als gewone ambtenaren en dat daarmee hun beschermde status is geschonden. Ook zou de OR-voorzitter vooraf ingelicht hebben moeten  zijn over het doorspitten van de e-mails. Daarnaast stelt de OR dat het niet duidelijk was dat de notulen geheim waren en dat de OR recht heeft op vertrouwelijke informatie-uitwisseling en op vrije nieuwsgaring binnen het stadhuis. De rechter gaf daarop aan dat het gezien de gevoeligheid van de inhoud duidelijk had moeten zijn dat het om vertrouwelijke stukken ging.

OR-leden hebben ook persoonlijk belang

De gemeente stelt dat er voldoende reden was voor het onderzoek omdat er een ernstig vermoeden van het schenden van vertrouwelijkheid was. De ambtenaren hadden de kwestie ook alleen met de bestuurder kunnen bespreken zonder de notulen te verspreiden. De schade was dan beperkt geweest. De OR-leden uitsluiten van het onderzoek lag niet voor de hand. Zij zijn juist wel meegenomen om volledig te kunnen zijn en om willekeur te voorkomen. Bovendien zijn de OR-leden ook ambtenaar met een persoonlijke belang en zijn die belangen niet strikt te scheiden. Volgens de gemeente heeft het onderzoek het OR-werk niet geschonden of in gevaar gebracht. Met de stelling dat de OR-voorzitter van tevoren gewaarschuwd had moeten worden, is de gemeente het niet eens. Er is geen jurisprudentie over vergelijkbare zaken en het privacyreglement van de gemeente vermeldt dat e-mails gecontroleerd kunnen worden. Over vier weken doet de rechter uitspraak over deze zaak.