Privacytoezichthouders wereldwijd gaan samenwerken

3 oktober 2017 | Door redactie

Privacytoezichthouders wereldwijd hebben afgesproken beter met elkaar te gaan samenwerken. Ze ervaren dat als een noodzaak, omdat het dataverkeer zich ook niet aan grenzen houdt. Op termijn willen ze ook de organisaties die staan voor consumentenbescherming bij de samenwerking betrekken.

Privacytoezichthouders (Nederlandse vertegenwoordiger Autoriteit Persoonsgegevens) hebben op de conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming besloten met elkaar te gaan samenwerken. Hierdoor moet het bijvoorbeeld mogelijk worden wetgeving op het gebied van privacy (tool) gelijk te trekken en overtreders wereldwijd aan te pakken. Op dit moment zal een in de VS gevestigde aanbieder van een dienst zich weinig aantrekken van Europese regels, maar dat zou daardoor kunnen veranderen. Bovendien mikken de toezichthouders ook op samenwerking met consumentenorganisaties.

Eigen belangen veiligstellen 

Deze ontwikkeling is niet verrassend, want internet neemt hier en daar trekken aan van een strijdperk. Allerlei groeperingen proberen hun eigen belangen veilig te stellen en schuwen daarbij soms zware middelen niet. Een voorbeeld is de lobby van aanbieders van audio en video om providers verantwoordelijk te maken voor het up- en downloadgedrag van hun klanten. Uiteindelijk zal daardoor al het internetverkeer gefilterd moeten worden, waardoor weer belangen van anderen in de knel raken. Bij deze strijd om het internet is een van de eerste slachtoffers de privacy van individuele personen.

Individuele privacy in het geding

Een ander voorbeeld is de toestemming die geheime diensten proberen te verkrijgen om gebruik te kunnen maken van grote hoeveelheden communicatiegegevens zonder gerichte verdenking. Ook daarmee komt individuele privacy in het geding. In Nederland is deze kwestie actueel omdat een bezorgde belangengroep handtekeningen verzamelt om hierover een referendum te kunnen houden.