Respecteer de privacy van de zieke werknemer

24 september 2013 | Door redactie

Bij het verwerken van persoonsgegevens van een zieke werknemer moet u rekening houden met de privacyregels. Alleen de bedrijfsarts mag de medische gegevens van een werknemer inzien en opslaan. Als werkgever moet u zich richten op de belastbaarheid van de werknemer. Informatie daarover is voor u voldoende om aan de slag te gaan met de re-integratie.

Omdat werkgevers een steeds grotere (financiële) verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot het verzuim en de re-integratie van zieke werknemers, hebben zij steeds meer behoefte aan informatie. Als werkgever mag u echter niet zomaar alles van de werknemer weten. U moet het recht op privacy van de werknemer respecteren, ook tijdens het verzuim. Uit onderzoeken van onder meer het televisieprogramma Zembla en het College bescherming persoonsgegevens overtreden werkgevers en arbodienstverleners regelmatig de privacyregels.

Verzuimbedrijf mag niet naar medische gegevens vragen

De laatste tijd was er veel te doen rond verzuimbedrijven. Deze bedrijven kunnen een deel van uw verzuimtaken op zich nemen. In sommige verzuimbedrijven verzamelen callcentermedewerkers medische informatie, terwijl ze dat niet mogen. Volgens de wet mag namelijk alleen een (bedrijfs)arts dit doen.
Het is aan de bedrijfsarts om te informeren naar de medische achtergrond van een werknemer en deze informatie op te slaan in een dossier dat is afgeschermd van de werkgever en andere onbevoegden. Zo waarborgt de bedrijfsarts zijn medische geheimhoudingsplicht en de privacy van de werknemer.

Maak duidelijke afspraken met arbodienstverlener

Zorg dat u goede afspraken maakt met uw arbodienstverlener over de gang van zaken, zodat u de privacyregels respecteert. U hoeft als werkgever alleen informatie te krijgen over de belastbaarheid van de werknemer, zoals een arbeidsongeschiktheidspercentage en de verwachte duur van zijn afwezigheid.
In het dossier ‘Grip krijgen op uw verzuimkosten’ van HR Rendement leest u meer over het verzamelen van verzuimgegevens en andere aspecten van het verzuimbeleid. Het dossier valt vandaag bij abonnees op de mat.