RvC van omroep L1 gaat gesprek aan met vakbonden

De raad van commissarissen (RvC) van de regionale Limburgse omroep L1 is bereid om met de vakbonden in gesprek te gaan. Aanleiding is het hoog opgelopen conflict tussen de werknemers en de directeur. Dit weerhoudt de RvC er echter niet van om naar de rechter te stappen.

15 februari 2021 | Door redactie

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), FNV Media en Cultuur en CNV Vakmensen hebben bij de RvC van L1 aangedrongen op een gesprek om een oplossing te vinden voor de bestuurlijke crisis die bij de omroep is ontstaan. De ondernemingsraad (OR) had de vakbonden ingeschakeld nadat grote ophef was ontstaan over het nieuwe privacyreglement dat directeur Peter Elbers wilde invoeren. Elbers heeft zijn plannen alweer ingetrokken, maar daarmee is de crisis nog niet bezworen. De OR eiste dat de RvC voor 15 februari zou beginnen met het vinden van een structurele oplossing voor de ongezonde situatie op de werkvloer. Vorige week maakte de RvC bekend dat hij de gang van zaken wil laten onderzoeken door de Ondernemingskamer (OK). De raad is echter ook bereid om met de bonden in gesprek te gaan.

Volgens RvC gaan problemen verder dan de vertrouwensbreuk

De RvC neemt de uitnodiging voor een gesprek met de bonden aan, maar houdt vast aan zijn voornemen om op korte termijn naar de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam te stappen. De RvC denkt dat er bij de omroep meer aan de hand is dan een vertrouwensbreuk tussen de werknemers en de directeur. Volgens de raad is de problematiek zo diepgeworteld en complex dat onderzoek door de OK noodzakelijk is om tot een structurele oplossing te komen voor de situatie op de werkvloer.

NVJ verrast over rechtsgang RvC

NVJ-omroepsecretaris Wais Shirbaz is verrast dat de RvC in dit stadium naar de OK stapt. Vooral omdat de RvC zelf nog geen poging heeft gedaan om de crisissituatie op de werkvloer op te lossen. Bovendien nemen procedures bij de OK volgens Shirbaz vaak maanden in beslag, terwijl er op de kortst mogelijke termijn een oplossing moet komen. De rechtsgang hoeft volgens de NVJ een gesprek tussen de bonden en de RvC echter niet in de weg te staan. Wanneer dit gesprek tussen de RvC en de bonden zal plaatsvinden, is nog niet bekend.